Zarejestrowane wyniki badań tensometrycznych stanowią materiał wyjściowy do wyznaczenia bloków obciążeń. Podczas pomiarów rejestrowane są przebiegi odkształceń elementów konstrukcji, w określonych punktach, z wybraną częstotliwością. Przebiegi odkształceń zmierzone w odpowiednio długim okresie czasu, zostają przeliczone na naprężenia. Na rys.1 przedstawiono przykładowy, przebieg naprężeń na korpusie mostu ładowarki przegubowej, dla tensometru nr 3.Do analizy obciążeń losowych i wyznaczenia bloków obciążeń wprowadzono dwie metody obliczeniowe: metodę zliczania ekstremów oraz metodę pełnych cykli [Kocańda S., Szala J.: Podstawy obliczeń zmęczeniowych. PWN, Warszawa 1985]. 


Metoda zliczania ekstremów


Metoda pełnych cykli