Wybranie tej opcji pozwala na wskazanie 3 okienek, (za pomocą => Shift+lewy_klawisz_myszki), które mają być brane pod uwagę w obliczeniach naprężeń głównych. Kolejność wyboru okienek jest istotna, ponieważ jest skorelowana z wzajemnym położeniem tensometrów: pierwszy tensometr (pierwsze wybrane okienko) w osi x, drugi tensometr (drugie okienko) pod kątem +120 stopni oraz trzeci tensometr (trzecie okienko) pod kątem +60 stopni. Tej opcji odpowiada wykonanie następującej sekwencji klawiszy: trzymając naciśnięty klawisz Shift naprowadzamy wskaźnik myszki na wybrane okienka i naciskamy lewy klawisz myszki. Po wybraniu okienek zostaną narysowane następujące przebiegi:

Smax - maksymalne naprężenie główne [MPa],

Smin  - minimalne naprężenie główne [MPa],

alfag  -  kąt pomiędzy maksymalnym naprężeniem głównym a kierunkiem osi x (tensometr 1)  [stopnie].