Opcja ta umożliwia równoczesną prezentację na ekranie wielu przebiegów (każdy we własnym okienku i układzie współrzędnych). Przebiegi te są umieszczone jeden nad drugim i mają identyczną oś odciętych. Za pomocą okienka dialogowego, pokazanego poniżej, można wybierać kanały pomiarowe do podglądu. Wybór wielu kanałów wykonuje się na różne sposoby:

  1. trzymając klawisz Shift wybiera się pierwszy kanał, za pomocą lewego przycisku myszki, a następnie ostatni kanał,
  2. naciskając klawisz CTRL, lewym klawiszem myszki wybiera się kanały pomiarowe, w dowolnej kolejności,
  3. najeżdżając myszką na wybrany kanał, naciska się lewy przycisk myszki i przeciąga myszkę nad ostatni kanał, po czym zwalnia się przycisk myszki.

Maksymalnie można równocześnie wybrać 9 kanałów pomiarowych. Jeżeli przedmiotem zainteresowania  jest maksymalna ilość początkowych kanałów, to wystarczy zaznaczyć pole edycyjne Wybierz maks. (dop.) ilość pierwszych przebiegów.

Na rysunku poniżej pokazano przykładowy ekran, z prezentacją wielu przebiegów.

 Można również zmieniać tło zestawu okienek, korzystając z odpowiednich opcji (Konfiguracja | Tło zestawu okienek) głównego menu programu.