Zapis zestawu okien, wybranego okna, nałożonych okienek lub ich fragmentów, do pliku na dysku. Można bardzo szybko zrzucić potrzebne rysunki na dysk a następnie modyfikować je i drukować za pomocą, na przykład programu Microsoft Paint, Microsoft Office Picture Manager lub OpenOffice Draw. Można w tym celu skorzystać z funkcji programu Analiza: Konfiguracja | Microsoft Office Picture Manager lub OpenOffice Draw. Opcja 'Zapisz rysunek...' umożliwia zapis zawartości analizowanego okienka, w postaci bitmapy (pliku typu *.bmp), z określoną nazwą i w wybranym folderze na dysku.Użycie skrótu klawiszowego (Shift+Ctrl + lewy klawisz myszki), powoduje również zapis zawartości analizowanego okienka na dysku ale z nazwą generowaną automatycznie (nazwa okienka+numer kolejnego zapisu oraz rozszerzenie '.bmp') i w bieżącym folderze.