Nałożenie okienek - wykresy Yi(t) => Shift+lewy_klawisz_myszki

Koniec nakładania okienek - wykresy Yi(t) => lewy_klawisz_myszki