Opcja ta uruchamia standardowe okienko dialogowe Otwórz, pokazane na poniższym rysunku:gdzie można wybrać, skasować, uruchomić różnego typu pliki czy też sprawdzić ich parametry (typ, rozmiar, datę utworzenia itd.). Wyróżnione zostały następujące typy plików (danych):

   

Karty pomiarowe PC         

*.dbt

Karty pomiarowe PC         

*.dat

Wzmacniacz pomiarowy MGCplus   

*.mea

Wzmacniacz pomiarowy MGCplus

*.bin

Karta PCMCIA (Advantech)   

*.asc

Komputer pomiarowy Trunsduction     

*.asc

Karty PCMCIA (IOtech)      

*.iot

Karty USB-1616HS-4, USB-204 (MC)

*.mec

Hydrotechniki 5000,5050,5060, Insite

*.txt

Hydrotechnik 5060, urządzenie VZM 300

*.csv

Miernik THERM i ALMEMO 5690-2 

*.the

Fluke Hydra Data Bucket 2635A

*.hyd

Miernik Svan106, pliki audio

*.wav

Pliki programu ANALIZA   

*.ana

Pliki progr. PCAN-View, PCAN-Explorer

*.trc

Pliki podglądu

*.pod

Pliki tekstowe             

*.txt

Dowolne pliki              

*.*


W przypadku plików typu: '*.dbt', '*.dat', '*.mea', '*.bin', '*.asc', '*.iot', '*.mec', '*.csv', *.the, '*.hyd', '*.wav', '*.ana', '*.trc','*.pod', po ich wybraniu, w okienkach rysowane są przebiegi i możliwa jest dalsza analiza danych, na przykład nakładanie przebiegów na siebie (wykresy typu Yi(t)) czy też składanie przebiegów czasowych z eliminacją czasu (wykresy typu Yi_Yj) itd. Dla plików z innymi rozszerzeniami (np: '*.pas', '*.for', *.txt., '*.*') zachowanie programu zależy od typu rozszerzenia, dodatkowych informacji zawartych w plikach oraz obecności w katalogu innych plików.

Niektóre typy plików zawierają w sobie dodatkowo rożne warianty formatów. Na przykład dla plików z rozszerzeniami *.trc (pliki z danymi z szyn CAN - CAN 2.0A, 2.0B z uwzględnieniem normy J1939), występują cztery różne formaty zapisu tych plików. Program Analiza automatycznie rozpoznaje typ formatu, czyta zawartość pliku i odpowiednio ją interpretuje.

Po wybraniu pliku, określonego typu, na ekranie może się pojawić komunikat, jak pokazano przykładowo poniżej:Wyłączenie opcji Pytaj mnie ponownie i potwierdzenie przyciskiem Nie spowoduje, że program nie będzie więcej pytał o generację nowego pliku typu Opis_kan_xxx, do momentu aż zmieniony zostanie typ pliku (plik z innym rozszerzeniem).

Na ekranie pojawia się okienko czytania danych:Dla niektórych typów plików, może się również generować okienko pozwalające na modyfikację poziomu poszczególnych lub wszystkich przebiegów sprowadzanie początków przebiegów do zera.Dla plików typu '*.mea' wyświetlane jest dodatkowe okienko 'Typ analizy i parametry', pokazane poniżej.Jeżeli podczas ładowania pliku program stwierdzi, że zakres danych na określonym kanale przekracza zakres zdefiniowany przez użytkownika w pliku Opis_kan_xxx, wówczas na ekranie wypisywany jest komunikat.Komunikat ten można wyłączyć odznaczając opcję Informuj ponownie. Po naciśnięciu przycisku Kontynuuj na ekranie pojawia się okienko z zawartością wybranego pliku (z przebiegami), jak pokazano na przykładowym rysunku:Każde okno, w tym z zestawem przebiegów, można powiększyć do rozmiaru pełnego ekranu. Korzystając z lewego klawisza można wybierać poszczególne okienka i na nich wykonywać różne operacje (na przykład wielokrotne powiększanie fragmentów rysunku).Można również nakładać okienka z wybranymi przebiegami na siebie (wielokrotny wybór poszczególnych przebiegów za pomocą lewego klawisza myszki), jak pokazano poniżej:Użycie prawego klawisza myszki spowoduję powrót ekranu z zestawem przebiegów. Zamknięcie podglądu zawartości pliku i wybór kolejnego pliku pomiarowego wykonuje się poprzez naciśnięcie prawego klawisza myszki, z myszką znajdującą się w aktywnym oknie zestawu przebiegów. Pojawia się wówczas zapytanie:Jeżeli zostanie wybrany przycisk Tak, to na ekranie wyświetla się ponownie okienko wyboru pliku.


Uwaga ogólna: najczęściej naciśnięcie lewego klawisza myszki powoduje wybranie jakiejś opcji, okienka itd. a naciśnięcie prawego klawisza myszki powoduje zakończenie pewnego etapu działania programu, wycofanie się do poprzedniego ustawienia, czasami z odpowiednim komunikatem na ekranie.