Możliwość wprowadzenia dowolnej ilości opisów na rysunkach z przebiegami, ich fragmentach lub złożeniach. Opisy można umieszczać w dowolnym miejscu na ekranie, wskazywanym w danym momencie przez końcówkę strzałki kursora myszki. Opisy są  skojarzone ze znacznikami w postaci linii lub strzałki. Znaczniki te można wprowadzać za pomocą okienka dialogowego i mogą być rysowane dla czterech określonych kierunków (45, 135, 225 i 315 stopni).Tekst opisu nie powinien być dłuższy niż 30 znaków. Można zmieniać wielkość znaków oraz kolor wstawianego opisu. Opcja Wstaw opis jest aktywna, dopóki nie zostanie wyłączona poprzez ponowne wybranie w menu Konfiguracja lub zaznaczenie pola Wyłącz opis w okienku dialogowym Opis przebiegu.