Ta opcja pozwala na eliminację zakłóceń pomiarowych dla wskazanego okienka (kanału). Po uruchomieniu tej opcji, na ekranie pojawia się standardowe okienko Otwórz, w którym należy wybrać plik, na kanałach którego będą usuwane zakłócenia.Należy pamiętać o wyłączeniu tej opcji, jeżeli nie jest już potrzebna.