Opcja ta pozwala na eliminację zakłóceń pomiarowych równocześnie dla wszystkich okienek (kanałów) lub dla kanałów wybranych. Po uruchomieniu opcji, na ekranie pojawia się okienko Otwórz, w którym należy wybrać plik, na kanałach którego będą usuwane zakłócenia.Po naciśnięciu przycisku Otwórz a tuż przed wyświetleniem przebiegów, pokaże się okienko dialogowe: Można skorzystać z trzech metod wygładzania: za pomocą splajnów, metodą Spencera oraz liniową. W przypadku dwóch ostatnich metod można również wybierać ilość powtórzeń procesu wygładzania. Zatwierdzenie dokonanego wyboru powoduję realizację procedury usuwania szumów na wybranych kanałach a następnie wyświetlenie zawartości tych kanałów. Opcja ta wyłącza się automatycznie po wybraniu innego pliku pomiarowego.