Ponieważ urządzenia pomiarowe często nie zapewniają pomiarów wszystkich potrzebnych wielkości (na przykład dysponują za małą ilością kanałów lub pozwalają podłączyć tylko określone czujniki), czasami zachodzi konieczność użycia równocześnie kilku urządzeń. Opisywana opcja pozwala na zsynchronizowanie plików uzyskanych na dwóch urządzeniach pomiarowych, w przypadku rejestracji przez obydwa urządzenia jednej wspólnej wielkości.Opcja ta zapewnia synchronizację plików '*.mea' uzyskanych za pomocą mostka tensometrycznego MGCplus oraz plików typu '*.asc' zarejestrowanych przy pomocy komputera pomiarowego Trunsduction.