Karta PCMCIA (IOtech)

Karta USB-1616HS-4 => 16 bitowa

Karta USB-204 => 12 bitowa

Karta USB => DaqBoard3031 => 16 bitowa

Miernik Therm

Miernik Almemo 5690-2

Hydrotechniki

MGCplus - port szeregowy

MGCplus - port równoległy