Opory własne przekładni hydrokinetycznej są wyznaczane na podstawie analizy pomiarowych przebiegów czasowych momentu wejściowego Mwe i obrotów wejściowych nwe. Po wybraniu opcji Opory własne pojawia się okienko dialogowe, w którym podaje się cztery grupy danych:

- dane dotyczące przekładni (producent, typ, numer fabryczny itd.),

- podstawowe dane dotyczące pomiaru (ciśnienie oleju na wyjściu, zakres temperatury oleju itd.),

- dane dotyczące położenia plików pomiarowych oraz wyników obliczeń na dysku komputera,

- typ filtra cyfrowego (do wyboru trzy filtry cyfrowe, w tym dwa regresywne).W okienku dialogowym dane, z dwóch pierwszych grup danych, lub niektóre z nich nie muszą być wprowadzone, ale wówczas nie pojawią się na stronach raportu. Dalej należy wpisać, wkleić lub wybrać folder, w którym znajdują się wyniki pomiarów, następnie wskazać plik, w którym zapisano dane pomiarowe dla oporów własnych przekładni hydrokinetycznej. Kończąc wypełnianie okienka dialogowego można jeszcze wybrać procedurę filtracji przebiegów w polu edycyjnym opisanym jako Filtr cyfrowy.

Po wstawieniu odpowiednich danych w okienku dialogowym, można przejść do uruchomienia obliczeń, naciskając przycisk Wykonaj lub zrezygnować z wyznaczania oporów własnych przekładni hydrokinetycznej. W przypadku wybrania przycisku Wykonaj, program wczytuje dane i wykonuje na nich odpowiednie przekształcenia: filtracje, wyszukiwania, obliczenia (w tym aproksymację charakterystyki oporów własnych wielomianem, metodą najmniejszych kwadratów błędów). Na ekranie wyświetlane jest okienko z przebiegami charakterystyki: momentu wejściowego Mwe w funkcji obrotów wejściowych nwe,natomiast w tle generowany jest arkusz pomiarowy oporów własnych do pliku z rozszerzeniem *.txt oraz plik do sporządzania wykresów  z rozszerzeniem *.asc. Poniżej przedstawiono przykładowy arkusz pomiarowy oporów własnych przekładni hydrokinetycznej.


                    WRR-RBH  ANALIZA w.3.0  2005.02.08 14:26

 

                  Arkusz pomiarowy


 POMIAR OPORÓW WŁASNYCH PRZEKŁADNI HYDROKINETYCZNEJ


                  Warunki pomiarów:


 Gęstość oleju:                    827 [kg/m^3]

 Rodzaj zasilania:                 Pompa obca

 Średnica czynna wirnika:          0.41 [m]

 Ciśn. oleju na wyjściu:           0.75 [MPa]

 Temperatura oleju na wyjściu:     80-115 ['C]

 Przepływ oleju przez przekładnię: 100 [l/min]


           nwe      Mwe

    1       0.      11.

    2     100.      14.

    3     200.      18.

    4     300.      22.

    5     400.      26.

    6     500.      31.

    7     600.      36.

    8     700.      41.

    9     800.      47.

   10     900.      53.

   11    1000.      59.

   12    1100.      66.

   13    1200.      74.

   14    1300.      81.

   15    1400.      89.

   16    1500.      98.

   17    1600.     106.

   18    1700.     115.

   19    1800.     125.

   20    1900.     135.

   21    2000.     145.

   22    2100.     156.

   23    2200.     167.