Opcja ta umożliwia rysownie wykresów z logarytmiczną osią X oraz Y. Po jej włączeniu, podczas otwarcia nowego pliku, w opcji 'Plik | Wybierz plik', program rysuje wszystkie przebiegi równocześnie z uwzględnieniem logarytmicznej osi X i logarytmicznej osi Y.