Opcja ta w szczególności dotyczy analizy wyników pomiarów przekładni bocznych. W przypadku wykonywania złożonych pomiarów, z wykorzystaniem kilku torów pomiarowych, istnieje potrzeba synchronizacji przebiegów uzyskanych różnymi metodami. Opisywana opcja pozwala na zsynchronizowanie plików uzyskanych z trzech lub więcej torów pomiarowych. Opcja ta zapewnia synchronizację plików '*.trc', zarejestrowanych za pomocą programu PCAN-Explorer z dwóch (lub więcej) szyn danych CAN (na przykład ze sterownika Rexrotha RC12-10/30, jednostki ECM silnika spalinowego oraz trzeciej sieci CAN z czujnikami ciśnienia).

Program PCAN-Explorer pozwala na selekcję zapisywanych sygnałów z szyn CAN, poprzez wykorzystanie filtrów. W zasadzie nie ma ograniczeń maksymalnego czasu zapisu plików, natomiast program zapisuje wyniki w trybie tekstowym, co przy dużej częstotliwości i czasie pomiaru, skutkuje plikami o bardzo dużych objętościach. Zapisywane przebiegi z szyn CAN, w ramach poszczególnych plików pomiarowych, są przesunięte względem siebie w czasie, mają różny krok próbkowania, jak również mają zmienną długość kroku próbkowania, co powoduje olbrzymie problemy z ich dalszą interpretacją i obróbką. Do programu Analiza napisano dwa moduły oprogramowania:

1. moduł odczytujący pliki programu PCAN-Explorer (w 4 różnych formatach, formaty rozpoznawane automatycznie) i dekodujący kolejne ramki CAN do przebiegów czasowych  poszczególnych sygnałów pomiarowych

2. moduł, który realizuje wewnętrzną synchronizację sygnałów w plikach pomiarowych z szyn CAN (uzgodnienie czasu początkowego oraz wspólnego kroku próbkowania).


Synchronizacja wewnętrzna (pliki z szyn CAN) może odbywać się cyklicznie, kolejno dla każdego pliku pomiarowego.


Po wybraniu opcji "Synchronizuj sygnały pliku: *.trc => PCAN-Explorer (rejestracja kilku sieci CAN)" na ekranie pojawia się okienko dialogowe Otwórz, w którym należy wybrać odpowiedni plik pomiarowy do analizy.Jeśli w katalogu nie ma odpowiedniego pliku opisu kanałów, to może pojawić się następujący komunikat.
Następnie pojawia się kolejne okienko dialogowe. Okienko to dotyczy wyboru interesujących nas adresów z szyny CAN. Wszystkie dostępne (po filtracji) adresy są wyświetlane w dwóch systemach zapisu liczb: w systemie szesnastkowym (po lewej stronie) oraz w systemie dziesiętnym (po prawej stronie). Nie ma znaczenia w którym polu wyboru wskaże się adresy, wystarczy to zrobić w jednym z systemów zapisu liczb. Można również wybrać wszystkie adresy poprzez zaznaczenie pola 'Wybierz wszystkie'. Pole 'Pytaj mnie za każdym razem' pozwala, po zaznaczeniu, na wielokrotny wybór adresów, w przypadku analizy kolejnych plików pomiarowych. Jeśli pozostanie puste, to podczas analizy nowych plików pomiarowych, okienko z wyborem adresów nie będzie się pojawiać.Naciśnięcie przycisku Zatwierdź uruchamia cały proces synchronizacji dla wybranego pliku pomiarowego. Efektem obliczeń są dodatkowe pliki typu '*.asc', w których zapisane są przebiegi poszczególnych sygnałów (z pojedynczych ramek) w czasie oraz jeden plik 'wyniki_zest.asc', który zawiera przebiegi czasowe wszystkich sygnałów plus dodatkowe 4 przebiegi obliczeniowe, dołączone jako ostatnie. Po wybraniu pliku z zestawem sygnałów program rysuje po kolei przebiegi czasowe sygnałów. Przebiegi te można dalej w dowolny sposób analizować. Poniżej przedstawiono przykładowe, zsynchronizowane przebiegi (z trzech szyn CAN) plus dodatkowe 4 przebiegi obliczeniowe, dołączone jako ostatnie.