Uruchomienie programu 'Microsoft Office Picture Manager' a w przypadku jego braku programu 'OpenOffice Draw', do obróbki rysunków oraz do precyzyjnego ich wydruku. Rysunki mogą być wykonane wcześniej na przykład za pomocą opcji Analizy: Pliki/Zapisz rysunek. Poniżej przedstawiono przykładowe zrzuty ekranów z 'Microsoft Office Picture Manager' oraz 'OpenOffice Draw'.