Opcja pozwala na powiększenie obszaru okienka lub zestawu okienek, jak pokazano na rysunku:poprzez rozciągnięcie rysunku na cały ekran:Skrót klawiszowy dla tej opcji to Alt+Enter. Ponowne naciśniecie Alt+Enter powoduje przywrócenie poprzedniego stanu.


Możliwy jest również wariant pośredni w którym otwarte okienko aktywne jest dopasowane do okienka głównego programu, jak widać na kolejnym rysunku:W celu przeglądnięcia wszystkich okienek należy w tym przypadku korzystać z pasków przewijania.