Program 'Analiza' przeznaczony jest do wykorzystania w trzech dziedzinach: pomiar, wizualizacja i analiza wyników. Pozwala na: wykonywanie pomiarów za pomocą różnych urządzeń pomiarowych, ich wizualizację (w trybie on-line i off-line) oraz na analizę wyników pomiarów.W opcji Krótka charakterystyka programu umieszczono opis niektórych możliwości programu. Kolejny fragment Opis opcji zawiera dość szczegółowy przegląd wszystkich opcji programu. Ostatni człon pomocy zawiera Dodatkowe informacje o programie oraz dane kontaktowe.


Można również skorzystać ze strony programu, na której istnieje możliwość pobrania różnych wersji oprogramowania.