Wersja pełna. Program można pobrać naciskając poniższy odnośnik:
Analiza
Pobierz wersję pełną

Pomiar - Wizualizacja - Analiza wyników

Copyright @ 2021 Marek Martyna