Wersja demo. W wersji tej zachowana jest pełna funkcjonalność programu, za wyjątkiem ograniczenia rozmiarów przetwarzanych danych. Program można pobrać naciskając poniższy odnośnik:
Analiza
Pobierz wersję demo

Pomiar - Wizualizacja - Analiza wyników

Copyright @ 2021 Marek Martyna