Linki
PRZEKŁADNIA
Program PRZEKŁADNIA służy do projektowania przekładni zębatych o prostej linii zęba (PRZEKŁADNIA_ZS - śrubowa linia zęba). Program ten pozwala na wielokryterialną optymalizację przekładni ze względu na różne, wybierane skojarzenia kryteriów (na przykład: minimalna masa, minimalne naprężenia i maksymalna trwałość). Obliczenia wytrzymałościowe przekładni można aktualnie realizować według normy ISO 6336.

TRASA

Program Trasa przeznaczony jest do rozwiązywania problemów VRP (Vehicle Routing Problem). W programie aktualnie zrealizowane są dwa moduły: TSP (problem komiwojażera) i CVRP.
Obliczenia są wykonywane z wykorzystaniem zestawu autorskich algorytmów heurystycznych. Zastosowany interfejs graficzny pozwala na obserwację przebiegu obliczeń. Program występuje w wersji 32-bitowej oraz 64-bitowej (umożliwia rozwiązywanie dużych zadań). W obu przypadkach programy korzystają z przetwarzania równoległego i mogą być zoptymalizowane pod określony procesor.
PS_DK_3_3 ..... HARTLEY
Planowanie eksperymentu obejmuje grupę metod wyznaczania funkcji obiektu badań, przy jak najmniejszym nakładzie kosztów. Praktyczne wykorzystanie metod planowania eksperymentu wiąże się z zastosowaniem oprogramowania, odpowiedniego do analizowanego problemu. Strona ta zawiera dwa programy planów eksperymentalnych trój-poziomowych: PS_DK_3_3 oraz HARTLEY. Programy te pozwalają na wyznaczenie funkcji regresji w postaci wielomianu drugiego stopnia, dla przypadku planów eksperymentalnych trój-poziomowych.
WYKRES
Wykres to program, który pozwala na prezentację graficzną rożnego typu danych, ich analizę oraz modyfikację. Aktualnie obsługiwane są następujące typy wykresów: liniowe, logarytmiczne, histogramy oraz przestrzenne. Dane to najczęściej wyniki pomiarów różnych wielkości w czasie (pliki pomiarowe) ale mogą to być również dowolne dane umieszczone w plikach, uzyskane innymi metodami. Program czyta pliki tekstowe *.txt oraz *.csv (np z Excela).
Podstawowe funkcje programu to: wybór typu wykresu i jego prezentacja, zmiana opisów na rysunkach, włączanie i wyłączanie wybranych sygnałów (kanałów pomiarowych), pokazanie | ukrycie punktów, powiększanie wybranych fragmentów wykresów oraz prezentacja aktualnych wartości sygnałów. Dodatkowo można modyfikować zawartość pliku danych poprzez zapis nowego pliku z wybranymi sygnałami oraz w odpowiednich zakresach danych.
BDB
Program BDB przeznaczony jest do gromadzenia i zarządzania danymi związanymi z pracą badacza, która wiąże się z dużą ilością zbieranych i przetwarzanych informacji. Mogą to być dane binarne lub tekstowe dowolnego typu (pliki z wynikami pomiarów, rysunki, zdjęcia, pliki audio i wideo, pliki utworzone różnymi edytorami (pliki typu *.doc, *.pdf itd.))
Program pozwala na uporządkowanie bazy badawczej, szybki dostęp do niezbędnych danych i to zarówno przez pojedynczego badacza jak również pozostały personel czy kierownictwo.
FIT
Program FIT przeznaczony jest do analizy przebiegów różnych wielkości oraz specjalnej ich aproksymacji. Aproksymacja danego przebiegu może być w zależności od potrzeb wykonana z wykorzystaniem wszystkich punktów przebiegu lub tylko wybranych. Ten wybór odbywa się automatycznie poprzez wskazanie krotności wybieranych punktów.
Program umożliwia aproksymację seryjną, z oceną jakości przybliżenia. W programie można modyfikować wartości Y aproksymujących przebiegów, korzystając z myszki lub klawiatury, dostosowując przebiegi do własnych wymagań a następnie tak zmodyfikowane przebiegi zapisywać do plików na dysku.