Program 'Analiza' przeznaczony jest do wykorzystania w trzech dziedzinach: pomiar, wizualizacja i analiza wyników. Pozwala na: wykonywanie pomiarów za pomocą różnych urządzeń pomiarowych, ich wizualizację (w trybie on-line i off-line) oraz na analizę wyników pomiarów.
Na stronie Opis programu umieszczono krótki opis możliwości programu wraz z odnośnikami do rysunków prezentujących wybrane możliwości oprogramowania. Dużo szerszy opis możliwości programu Analiza i sposób użytkowania oprogramowania, można znaleźć w pomocy programu (opcja Pobierz program).
Strona Zrzuty ekranu zawiera przykładowe zrzuty ekranu w celu zademonstrowania niektórych możliwości systemu. Wybierając myszką określony rysunek, możemy uzyskać jego powiększoną wersję.
Program 'Analiza’ dostępny jest w dwóch wersjach i tylko dla zarejestrowanych użytkowników:
Wersja demo oraz Wersja pełna. W wersji demo zachowana jest pełna funkcjonalność programu, za wyjątkiem ograniczenia rozmiarów przetwarzanych danych. Szczegóły związane z rejestracją obu wersji podano na stronie Pobierz program.
Program jest cały czas rozwijany i często aktualizowany. Aktualizacja odbywa się automatycznie; program z określoną częstotliwością sprawdza dostępność nowej wersji i proponuje jej instalację.  Można również w dowolnej chwili sprawdzić możliwość aktualizacji korzystając z opcji ‘Pomoc | Sprawdź możliwość uaktualnienia’.
Na stronie Kontakt podano dane kontaktowe.
Witam

Pomiar - Wizualizacja - Analiza wyników

Copyright @ 2021 Marek Martyna
Back
Next